Kurs

Huset eignar seg også til kurslokale. Vi kan leige inn instruktørar, eller vere instruktørar sjølve, ved til dømes folkemusikkurs. Grupper på inntil 15 personar passer fint.

Felekurs